Odpust parafialny

W czwartek 29 czerwca przeżywać będziemy dzień odpustu w naszej Parafii. Msze św. odprawiane będą o godz. 6.45, 11.00 – suma odpustowa, 18.30.

Sumę odpustową odprawi i okolicznościową homilię wygłosi ks. Prałat Edward Ćmiel, proboszcz Parafii śś. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Prosimy o zaangażowanie całej Parafii w przeżycie tego pięknego dnia „świętych imienin” naszej Wspólnoty. Procesję obsługują strażacy, prosimy osoby do feretronów i sztandarów, dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatków,.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.