XXIX Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

W MOCY „BOŻEGO DUCHA”

Kolejna XXXIX Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu 2019 roku i jak co roku wyruszy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Motto tegorocznej pielgrzymki to równocześnie temat programu duszpasterskiego na ten rok: „W mocy Bożego Ducha”.

 

PROGRAM DUCHOWY

Nowy program duszpasterski na lata 2017-2019 przebiega pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Tematem roku duszpasterskiego 2018/2019 jest przesłanie: „W mocy Bożego Ducha”.

Jest to druga część dwuletniego cyklu duszpasterskiego poświęconego sakramentowi bierzmowania. W nowym roku nadal mamy poznawać Osobę Ducha Świętego i otwierać się na Jego działanie, które nie tylko nas uświęca, ale także uzdalnia do podejmowania różnych zadań ewangelizacyjnych i apostolskich. Serca nasze bowiem, jak naucza papież Franciszek, powinny być w większym stopniu ożywiane ogniem Ducha Świętego.

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nie raz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza abp. Marka Jędraszewskiego, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej. Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie”.

Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać: Intencja

ZAPISY

Zapisy odbywać się będą: w dniu 5 sierpnia od g. 18.00 do 19.30 wraz z nadaniem bagażu.

ZAPISY OSÓB NIELETNICH

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego), która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie: ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/EJ W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ.

W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego czy rodzica – ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/ej w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego Pielgrzyma w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.

WAŻNE: Pobierz wzór oświadczenia.

WPISOWE

Opłata normalna – 60,00 zł

Opłata ulgowa /dzieci i młodzież do ostatniej klasy gimnazjum/ – 30,00 zł

Dzieci do 5 lat – bezpłatnie

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną, świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, ich bagaże przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej, chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.

Pielgrzymka to:

  • codzienna Msza św.,
  • konferencje,
  • modlitwa,
  • Anioł Pański,
  • modlitwa różańcowa,
  • nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  • i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.

Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę z księżmi czy siostrami zakonnymi, albo wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

Każdy Pielgrzym, dokonując zapisu na pielgrzymkę, akceptuje zasady RODO zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na oficjalnej stronie Pielgrzymki Krakowskiej www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

WAŻNE: Pobierz i zapoznaj się z informacjami o RODO, zawierającymi również zasady ochrony wizerunku podczas Pielgrzymki Krakowskiej.

 

Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki znaleźć można na stronie internetowej i facebooku: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/

https://www.facebook.com/ppkgrupa22/

kontakt: bolechowice22@gmail.com