#AdwentowaPierwszaPomoc – odcinek drugi

Bp Jan Szkodoń przypomina, że Eucharystia jest nazywana „wielką tajemnicą wiary” i wskazuje w jaki sposób właściwie przeżyć najważniejsze elementy liturgii. Prezentujemy kolejny odcinek internetowych rekolekcji Archidiecezji Krakowskiej #AdwentowaPierwszaPomoc.

Bp Jan Szkodoń: Eucharystia to „wielka tajemnica wiary”

Bp Jan Szkodoń w rozważaniu rekolekcyjnym zwrócił uwagę, że niedzielna Eucharystia, nazywana „wielką tajemnicą wiary”, jest podsumowaniem minionego tygodnia, dziękczynieniem i przeproszeniem Boga. Przygotowanie do Mszy św. to także odpowiednie przeżycie sobotniego wieczoru.

– Uczestnictwo we Mszy św. polega na tym, że przyjmujemy uobecnioną Ostatnią Wieczerzę, mękę, śmierć Jezusa, Jego zmartwychwstanie i dar Ducha Świętego – powiedział krakowski biskup pomocniczy. Wskazał na istotne elementy Eucharystii, które należy przeżyć w pełni świadomie. Na początku Mszy trzeba przeprosić Boga i bliźnich, następnie z uwagą wsłuchiwać się w Słowo Boże i odpowiadać na nie. Ważne jest aby wyznać swą wiarę, a podczas modlitwy wiernych pomyśleć o swoich intencjach. W czasie przeistoczenia należy oddać siebie Bogu, a także uczynić wszystko, by przyjąć Komunię św. – Komunia święta łączy nasz z Chrystusem, (…) ale też łączy nas z całym Kościołem – wskazał biskup. Przypomniał, że od uczestnictwa we Mszy św. zależny jest nie tylko kolejny tydzień, ale miesiące czy lata życia.

s. Piotr Szweda MS stwierdził, że Eucharystię należy przeżywać w sposób świadomy i czynnie brać w niej udział, angażując się w śpiew i odpowiedzi na słowa kapłana. Podobnie podczas udzielania pierwszej pomocy, po ocenie stanu poszkodowanego trzeba podjąć aktywne działania. – Kiedy ocenimy stan poszkodowanego, rozpoczynamy działania resuscytacyjne: 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy – wskazuje misjonarz saletyn i ratownik Stowarzyszenia Maltańczycy Służba Medyczna.

Źródło: https://diecezja.pl/aktualnosci/bp-jan-szkodon-eucharystia-to-wielka-tajemnica-wiary/