Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę – informacje

40. JUBILEUSZOWA PIESZA
PIELGRZYMKA KRAKOWSKA
Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ
6 ̶11 sierpnia 2020

„WIELKA TAJEMNICA WIARY”

W roku 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II kolejna 40. Piesza Pielgrzymka Krakowska z Wawelu na Jasną Górę, pod patronatem Metropolity Krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego odbędzie się tradycyjnie w sierpniu 2020 roku i jak co roku wyruszy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny.

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW
Zgodnie ze stanem prawnym pielgrzymka zostanie zorganizowana w formie zarówno tradycyjnego przejścia dopuszczalnej ilości pątników (wraz z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2, Warszawa z dnia 5.06.2020 r) oraz w formie duchowej – pielgrzymowanie duchowe (poprzez strony www, media społecznościowe, transmisje live itp.), które pozwoli na ożywienie, pogłębienie i wzmocnienie wiary nie tylko pątników, ale i ich całych rodzin tworzących wielką wspólnotę pielgrzymkową kościoła krakowskiego.

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną, świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, ich bagaże przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej, chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.

Pielgrzymka to:

  • codzienna Msza św.,
  • konferencje,
  • modlitwa,
  • Anioł Pański,
  • modlitwa różańcowa,
  • nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  • i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.

Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się woimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę z księżmi czy siostrami zakonnymi, albo wspólnie pośpiewać.
Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

Każdy Pielgrzym, dokonując zapisu na pielgrzymkę, akceptuje zasady RODO zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na oficjalnej stronie Pielgrzymki Krakowskiej www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.
WAŻNE: Pobierz i zapoznaj się z informacjami o RODO, zawierającymi również zasady ochrony wizerunku podczas Pielgrzymki Krakowskiej.

ZAPISY
Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w Polsce zgłoszonych zostało dziewięć niezależnych prawnie pielgrzymek pieszych, każda idąca inną trasą, mająca odrębne miejsca noclegowe, postoje, miejsca Mszy świętych.
Zapisy prowadzone będą wyłącznie w zakrystii kościoła parafialnego

Uwaga:
Nie można się zapisać się w dniu wyjścia Pielgrzymki ani na trasie pielgrzymki, tylko u
przewodnika danej pielgrzymki!

ZAPISY OSÓB NIELETNICH
Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego), która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie: ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/EJ W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ.
W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego czy rodzica – ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/ej w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego Pielgrzyma w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.
OSOBA ZAUFANIA podczas pielgrzymki – ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i
młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl

WPISOWE
Opłata normalna – 100,00 zł.
Dzieci do 5 lat – bezpłatnie
Nie ma opłat ulgowych.

Pozostałe informacje szczegółowe.