Modlitwy na rok św. Józefa odmawiane w naszym kościele

Modlitwa z Listu apostolskiego papieża Franciszka
„Patris corde”

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

Modlitwa odmawiana codziennie, od ponad 40 lat,
po Jutrzni przez papieża Franciszka

Chwalebny patriarcho, święty Józefie,
w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe,
spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.
Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które ci powierzam,
by miały szczęśliwe rozwiązanie.
Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją.
Niech nie mówią, że przyzywałem ciebie na próżno,
a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić,
ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen

 

Modlitwa w intencji rodzin

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin,
Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna
i Jego Niepokalaną Matkę.
Z największą miłością wypełniałeś obowiązki
troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny.
Powierzamy Ci rodziny naszej parafii, ich prace, radości i cierpienia.
Powierzamy Ci dzieci i rodziców. Wprowadź Jezusa do naszych domów,
pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju,
aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen.