Błogosławieństwo Ceremoniarzy Parafialnych

Miło nam poinformować, że lektor naszej parafii Oliwier Russell po rocznym przygotowaniu został pobłogosławiony przez biskupa Roberta Chrząszcza do posługi ceremoniarza parafialnego. Oliwier obok Pawła Leśnika i Piotra Janasa został trzecim ceremoniarzem parafii w Bolechowicach, który będzie troszczył się o poprawność i piękno liturgii.

Ceremoniarz, czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. Dlatego bardzo ważne w posłudze ceremoniarza jest to, aby należycie przygotowywał i prowadził ceremonie Mszy św. w sposób zgodny z dokumentami, przepisami i zaleceniami Kościoła. Toteż nie wolno nikomu, kto bierze udział w liturgii, sprawować ceremonii samowolnie, według własnego uznania. Są one ściśle określone przepisami i zwyczajami.

Kościół od początku swojego istnienia dbał o to, by liturgia – szczyt i źródło jego życia – była sprawowana w należytym porządku i pobożnie. Ofiara Mszy św. jest cudem nad cudami. Tu przychodzi do nas Trójca Przenajświętsza, tu jest realny Jezus Chrystus w obecności aniołów i świętych, tu dokonuje się coś niezwykłego: chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Pańską. Msza uobecnia całe życie, cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego właśnie ceremonie Mszy muszą odznaczać się pełnią uwielbienia, szacunku i adoracji Boga.