Rozlokowanie uchodźców i poszukiwanie pracy

Nie ustajemy w pomaganiu walczącej Ukrainie.

`
Goszczący w naszej parafii uchodźcy, głównie kobiety, poszukują teraz przede wszystkim pracy, nawet chwilowej, sezonowej. Pomyślmy, czy z wiosną nie potrzebujemy pomocy w ogrodzie, w szklarniach, w lokalnych firmach. Osoby te dość szybko uczą się polskiego i – jeśli tylko to możliwe – chcą się usamodzielniać.
`
W dalszym ciągu poszukiwane są także miejsca pobytu dla uchodźców.
`
W rejonie naszej parafii można włączyć się aktywnie w różne formy pomocy. Obok działań organizowanych przez władze samorządowe, aktywnie działają także inicjatywy oddolne, sąsiedzkie. W pomaganie włączyła się grupa parafian „Inicjatywa Sąsiedzka – Pomoc Ukrainie”. Nie pozostańmy obojętni wobec tych, którzy nierzadko stracili wszystko co mieli, a którzy mają nadzieję kiedyś wrócić i odbudować swój kraj.
`
Więcej informacji, także numer konta, gdyby ktoś chciał wspierać finansowo takie właśnie lokalne działania grupy:
`
Prosimy o deklarowanie możliwości zaoferowania pracy, także krótkoterminowej poprzez email: kontakt@inicjatywasasiedzka.org, z opisem możliwej pracy i numerem telefonu.
`
Będziemy starali się łączyć potrzebujących z oferującymi pracę. Wciąż także poszukujemy miejsc pobytu, szczególnie na dłuższy okres.