„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17)

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik (nie mogą tej roli pełnić rodzice kandydata). Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zalecenia ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na mocy Dekret o katechezie parafialnej.

 

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii – OGŁOSZENIA: 

Sakrament bierzmowania
będzie udzielony uczniom szkół ponadpodstawowych
9 października 2020 o godz. 18.00

Kandydatów ze szkół średnich zapraszamy w niedzielę 27 września na Mszę Świętą o godz. 17.00, która będzie sprawowana w ich intencji.

Terminy pozostałych spotkań:

 • 2.10.2020 (piątek) godz. 20.00Młoda Godzina (czuwanie modlitewne połączone z możliwością spowiedzi
 • 3.10.2020 (sobota) godz. 10.00próba uroczystości
 • 6.10.2020 (wtorek) godz. 18.00 próba uroczystości (wraz ze świadkami)
 • 8.10.2020 (czwartek) godz. 18.00 – nabożeństwo przekazania krzyży przez rodziców i spowiedź dla kandydatów, świadków i rodziców.
 • 9.10.2020 (piątek):
  • 17.00 – przygotowanie do liturgii
  • 17.30 – nabożeństwo różańcowe
  • 18.00 – Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania

 

Proszę by kandydaci dostarczyli w najbliższym czasie:

 • akt chrztu (wszyscy, którzy byli ochrzczeni poza naszą parafią i nie dostarczyli tej informacji wcześniej),
 • patrona (imię) bierzmowania,
 • dane dot. świadka bierzmowania (imię i nazwisko),
 • opinię obecnego katechety.

 

O spotkaniach dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej będziemy informować w ogłoszeniach parafialnych.

Pozdrawiam i jeśli chodzi o pytania to chętnie odpowiem na facebook.pl – ks. Krzysztof