„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17)

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik (nie mogą tej roli pełnić rodzice kandydata).
Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zalecenia ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na mocy Dekret o katechezie parafialnej.

 

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii – OGŁOSZENIA: 

 

Proszę by kandydaci ze szkół średnich dostarczyli w najbliższym czasie:

  • akt chrztu (wszyscy, którzy byli ochrzczeni poza naszą parafią i nie dostarczyli tej informacji wcześniej),
  • patrona (imię) bierzmowania,
  • dane dot. świadka bierzmowania (imię i nazwisko),
  • opinię obecnego katechety.

 

O spotkaniach dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej będziemy informować w ogłoszeniach parafialnych.

Pozdrawiam i jeśli chodzi o pytania to chętnie odpowiem na facebook.pl – ks. Krzysztof