„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17)

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik lub sami rodzice. Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zalecenia ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na mocy dekretu z dnia 30 października 2006 roku.

Oto treść dekretu: Dekret o przygotowaniu do bierzmowania.

Przygotowanie do bierzmowania w naszej Parafii – OGŁOSZENIA:

Drodzy kandydaci do bierzmowania!

  • Spotkanie klas VIII odbędzie się w wtorek 28.05.2019 o 18.00

  • Spotkanie klas VII odbędzie się w środę 29.05.2019 o 18.00

Spotkania odbędą się na wikarówce. Obecność obowiązkowa.

 

Pozdrawiam i jeśli chodzi o pytania to chętnie odpowiem na facebook.pl – ks. Mateusz