„Spełniam to, co mi zostało polecone, posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego: „Badajcie Pisma” oraz: „Szukajcie, a znajdziecie”; bo nie chcę usłyszeć tego, co On powiedział Żydom: „Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa„.

Z Komentarza świętego Hieronima, kapłana, do Księgi proroka Izajasza

 

Spotkania osób pragnących wspólnie rozważać teksty Pisma Świętego
w CZWARTEK o 19.30 w salce na wikarówce.

Zapraszamy!