„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konst o św, Liturgii 47).

Msza Św., czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

 

Ogłoszenia bieżące:

 

Kalendarium przygotowań
do I Komunii Świętej 2022/23

Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy w ciągu całego roku
na Msze Święte niedzielne o 11.30.

Dwa tygodnie przed I Komunią Świętą rozpoczną się popołudniowe próby uroczystości.

 

Sprawy załatwiane wspólnie przez rodziców:

  • ustalenia dotyczące strojów i ich szycie (parafia użycza salki na ewentualne spotkania),
  • pokrycie kosztów pamiątkowych obrazków oraz przystrojenia kościoła na uroczystość,
  • decyzja o rejestracji fotograficznej/filmowej uroczystości.

 

W razie pytań służymy pomocą

Duszpasterze

 

 

Termin I Komunii Świętej w roku 2024:

19 maja 2024