„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konst o św, Liturgii 47).

Msza Św, czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
– ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
– pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
– świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ- HARMONOGRAM

PRZED KOMUNIĄ ŚWIETĄ KONIECZNIE DOSTARCZYĆ METRYKI CHRZTU DZIECI OCHRZCZONYCH POZA PARAFIĄ

 1. 9 maj g. 16.00 – próba w kościele klasy 3 a, b, c.
 2. 9 maj g. 17.00 – próba klasy 3 z Zelkowa i „Horyzont” dalsze próby zostaną podane.
 3. Sprzątają osoby poproszone przez ks. Proboszcza.
 4. 18 maj wystrój kościoła kwiatami.
 5. 19 maj g. 9.00 spowiedź klas 3 a, b, c i rodzin.
 6. 19 maj g. 10.30 spowiedź klas 3 Zelków i „Horyzont” i rodzin.
 7. 20 maj g. 9.30 I Komunia klas 3 a, b, c.
 8. 20 maj 11.30 I Komunia klas 3 Zelków i „Horyzont” rodzice zajmują miejsca w ławkach po 2 osoby na dziecko, w miejscach wyznaczonych. Dzieci filmuje fotograf i kamerzysta proszeni przez rodziców.
 9. 20 maj g. 15.30 nabożeństwo dziękczynne w kościele.
 10. Biały tydzień – dzieci przychodzą codziennie na 18.30 !
 11. 24 maj g. 8.00 wyjazd na pielgrzymkę dzieci do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. 26 maj zakończenie białego tygodnia.
 13. 31 maj g. 9.30 udział w procesji Bożego Ciała w strojach komunijnych.