„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konst o św, Liturgii 47).

Msza Św., czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

Kalendarium przygotowań
do I Komunii Świętej 2023/24

Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy w ciągu całego roku
na Msze Święte niedzielne o 11.30.

Spowiedź: 18.05.2024 (sobota)

godz. 09.00 – pierwsza grupa – Bolechowice

godz. 10.00 – druga grupa – Zelków i Horyzont

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: 19.05.2024 (niedziela)

godz. 9.30 – dzieci ze Szkoły w Bolechowicach

godz. 11.30 – dzieci ze Szkół w Zelkowie i Horyzont

Biały Tydzień: 20 – 24. 05. 2024

 

Tydzień przed I Komunią Świętą rozpoczną się popołudniowe próby uroczystości.

 

Sprawy załatwiane wspólnie przez rodziców:

  • ustalenia dotyczące strojów i ich szycie (parafia użycza salki na ewentualne spotkania),
  • pokrycie kosztów pamiątkowych obrazków oraz przystrojenia kościoła na uroczystość,
  • decyzja o rejestracji fotograficznej/filmowej uroczystości.

 

W razie pytań służymy pomocą

Duszpasterze

 

 

Termin I Komunii Świętej w roku 2025:

18 maja 2025