PIELGRZYMKI

  • Parafialna pielgrzymka do Częstochowy

Wyjazd na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę 19.10. o godz. 7.00 spod kościoła. Lista zapisanych osób w gablocie przy kościele.