Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza
przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

Zbiórka MINISTRANTÓW w poniedziałek (9.12.2019) o godz. 19.00.
Zajęcia na sali gimnastycznej dla ministrantów i lektorów w poniedziałek od 19.20 do 20.45.

Zbiórka kandydatów na ministrantów w poniedziałek bezpośrednio po Roratach w kościele.

GRAFIK NIEDZIELNY

GRAFIK TYGODNIOWY