Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

  1. W zakrystii wiszą całościowe punkty od ferii 2017 do ferii 2018.
  2. Z zakrystii zniknęły już listy tygodniowe i świąteczne.
  3. Proszę aby OD NOWA wpisać się na służenia tygodniowe. Pamiętamy o wybraniu 2 służeń. Proszę aby nie wychodzić ponad wpisaną liczbę. BARDZO PROSZĘ NOWYCH MINISTRANTÓW O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ SŁUŻEŃ.
  4. Za tydzień powieszona zostanie nowa lista z nowym podziałem na grupy.