Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

  1. Spotkanie dla ministrantów w piątek po różańcu w kościele.
  2. Spotkanie dla lektorów w piątek o 19 w salce na wikarówce. Mam kilka bardzo ważnych spraw.
  3. Zapraszam na salę w poniedziałek 8.10 od 19 – 20.30.