Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza
przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

Zbiórka ministrantów i lektorów odbędzie się w poniedziałek (7.09.2020) o godz. 19.00 w salce na wikarówce

GRAFIK NIEDZIELNY –

 

GRAFIK TYGODNIOWY