Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza
przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

W najbliższym czasie zbiórki nie będą się odbywać.

Prosimy ministrantów i lektorów o zastosowanie się do wytycznych organów Kościelnych i państwowych i pozostanie w domach.

GRAFIK NIEDZIELNY – Marzec 2020

GRAFIK TYGODNIOWY