Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

  1. Zapraszam na RÓŻAŃCE codziennie po Mszy św. wieczornej.

  2. W poniedziałek nie będzie sali gimnastycznej.