Lektorzy i ministranci

Strona dotycząca Służby Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii
śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Na stronie tej znajdować się będą aktualne ogłoszenia oraz grafiki służeń niedzielnych i tygodniowych.

OGŁOSZENIA

  1. W poniedziałek 5.11.2018 NIE będzie sali gimnastycznej.
  2. Wg uznania rodziców pozostajemy przy grafiku niedzielnym.
  3. W zakrystii wisi lista numerów telefonów. Bardzo proszę o sprawdzenie oraz korektę bądź dopisanie numeru. Ministrantów do klasy 6 proszę o kontakt do jednego z rodziców.

Proszę o przypilnowanie służeń w tygodniu.