WSPÓLNOTA  –  KOŁO  PRZYJACIÓŁ  RADIA  MARYJA

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Św.Ap.Piotra i Pawła w Bolechowicach powstało 12 lutego 2009 roku i zostało zarejestrowane w Centrum Radia Maryja

w Toruniu  11 marca 2009 roku.  Posiada symbol : BO/3.

Liczy obecnie ok.25 członków oraz wielu słuchaczy i sympatyków , którzy stanowią „Rodzinę Radia Maryja”.

Opiekunem duchowym Koła jest ks.dziekan Stanisław Kozieł a animatorem

PRZY PAR.ŚW.AP.PIOTRA I PAWŁA  W  BOLECHOWICACH.Marianna Macałka

Program działania Koła Przyjaciół Radia Maryja jest następujący :

                                     / załącznik /

 Radio Maryja powstało z inicjatywy Ojca Świętego Św.Jana Pawła II , który mówił do Rodziny Radia Maryja :

–  „ nigdy się nie spodziewała Matka Boska ,  że będzie mówiła przez radio „

–  „ Ja Panu Bogu dziękuję codziennie , że jest w Polsce takie radio i że się nazywa

       Radio Maryja „

–  „ Matce Najświętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maryja.

      Niech rozwija się ono  i  przyczynia do utrwalania na ziemi cywilizacji prawdy

      i miłości , zgodnie z wolą Boga i dla Jego chwały.

A podczas V pielgrzymki do Ojczyzny mówił :

„ Żyjemy w czasach duchowego chaosu , zagubienia i zamętu , w których do głosu

   dochodzą  różne tendencje liberalne i laickie , często w sposób otwarty wykreśla

   się Boga z życia społecznego , wiarę chce się zredukować do sfery czysto

   prywatnej  , a postępowanie moralne ludzi wlącza się  w  szkodliwy relatywizm.

   Szerzy się obojętność religijna . Nowa ewangelizacja jest potrzebą chwili 

   w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim. Kościół w pierwszym

   rzędzie oczekuje od Was , że poświęcicie wszystkie siły , aby głosić prawdę

   o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków

   i przeciwstawicie się największej pokusie naszych czasów odrzucenia  Boga –

   Miłości.”

O.Mieczysław Albert Krąpiec mówił o Radiu Maryja:

„ To jest jedyne radio polskie bo sięga podstaw naszej kultury, bo wie dokąd

   powinien dążyć nasz naród. Istotą pracy Radia Maryja  jest wieść do Boga

   najskuteczniej przez Maryję , zgodnie z naszą historią , zgodnie z naszą tradycją

   narodową . Tak więc gromadząc się wokół Radia Maryja budujemy nasz naród.

   Nikt za nas narodu polskiego nie zbuduje . Radio Maryja w tym nam przewodzi .

   I dlatego trzeba aby to Radio działało , bo działa nie dla siebie , ale dla nas ,

   dla każdego . Każdy może powiedzieć : dla mnie ono istnieje aby mi w życiu

   pomóc”.

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO ŚW.JANA PAWŁA II  DO MARYJI – GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI.

„ Maryjo !  W poranek  50 – tnicy wsparłaś swą modlitwą  początek ewangelizacji

   podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj w czasach  

   niepokoju  i nadzieji otaczaj nieustannie opieką i prowadz Kościół , który

   spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom

   i narodom we wszystkich zakątkach ziemi.

   Wskazuj nam drogi życia , umacniaj w godzinie próby abyśmy dochowując

   wierności  Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach

   eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie

   Odkupicielu człowieka.

   Maryjo  –  Gwiazdo Nowej Ewangelizacji prowadż nas , prowadż  Radio Maryja

   i bądź  jego opiekunką .         Amen  .

Katolickie ogólnoświatowe media jak Radio Maryja i Telewizja TRWAM  mają

ogromne znaczenie dla nowej ewangelizacji i stanowią wielką podporę i nadzieję

dla Kościoła w Polsce. Są narzędziami  nowej ewangelizacji , o które tak bardzo

modlił się do Maryji  Ojciec Święty Św. Jan Pawel II .

Telewizja TRWAM  jest teraz powszechnie dostępna na Multipleksie .

Walczyliśmy o to we wspólnocie a teraz trzeba pamiętać o stałym jej wspieraniu

modlitwą i ofiarami  bo nie można liczyć na wspieranie jej przez instytucje publiczne. Jest to nasza wspólna sprawa zarówno dla wierzących i niewierzących.

Obecnie zdecydowana większość mediów w Polsce to świeckie media publiczne

i  prywatne.  Telewizja TRWAM przedstawia rzetelnie co dzieje się w Polsce

i na świecie. Po tamtej stronie mamy w większości propagandę.

Przez telewizję TRWAM możemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach religijnych np.audiencjach Ojca Świętego , modlitwie na Anioł Pański itp.,a jeżeli są inne wydarzenia to w pełnym wymiarze możemy je zobaczyć i usłyszeć tylko w Radiu Maryja i telewizji TRWAM.

W tych mediach nie wycina się jakiegoś pojedynczego zdania by potem nim manipulować i napadać na Kościół – tylko mamy możliwość zobaczenia

i usłyszenia go w całości.

Trzeba też zaznaczyć , że osoby , które z różnych powodów nie opuszczają swego domu np.są chore,starsze i niedołężne –    mogą odmawiać Różaniec z Radiem Maryja o godz.20.20  , a jeżeli nie  mogą wyjechać do Częstochowy – mogą uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim w telewizji TRWAM o godzinie 21 – ej  –

w łączności z całym światem.

I to jest bardzo ważne czym powinniśmy się dzielić z innymi.