Grupa pielgrzymkowa

Zapraszamy na XXXVII Pielgrzymkę Krakowską

na Jasną Górę 6-11.08.2017r.

grupa 22 – Bolechowice

Informacje dotyczące pielgrzymki

Zapisy na pielgrzymkę odbywać się będą od 16 lipca w Kościele parafialnym śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach, w kancelarii parafialnej, oraz 5 sierpnia 2017 roku od 19.00 do 21.00.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o niezostawianie zapisów na ostatni dzień przed pielgrzymką.

Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki znaleźć można na stronie internetowej: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/

kontakt: bolechowice22@gmail.com