Duszpasterze

Proboszcz

ks. prałat Stanisław Kozieł
Kapelan Ojca Świętego,
wyśw. 1980

Kontakt:
tel. 12 285 11 87

 

Wikariusz

ks. Piotr Pietruszka
Wyśw. 2006

Kontakt:
tel. 12 285 19 06

 

 

 

Pomaga w duszpasterstwie

ks. kanonik Marcin Wolczko
sędzia diecezjalny Sądu Metropolitalnego, wykładowca UPJP II,
Wyśw. 2003