Abp. Marek Jędraszewski zastąpi kard. Stanisława Dziwisza

Nowy metropolita krakowski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1973, a w 1974 uzyskał licencjat kanoniczny z teologii. Do 1975 r. był wikariuszem w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp., a następnie wyjechał na studia filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W czerwcu 1977 r. uzyskał licencjat z filozofii, a jego praca została wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 1979 r. obronił pracę doktorską, nagrodzoną złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987, był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w latach 1987-1996 – redaktorem, od 1990 r. redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał w 2002 roku.

17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Jędraszewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał on 29 czerwca 1997 r. w Poznaniu. W 2012 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Scire Christum – Znać Chrystusa”.

info za: gosc.pl