Powrót obrazu Madonny z Dzieciątkiem po renowacji

Po renowacji do naszego kościoła powrócił obraz Madonny z Dzieciątkiem. Dziękujemy Państwu Cena za odnowienie obrazu oraz historyczną notkę dotyczącą tego dzieła i artysty malarza.

Madonna z Dzieciątkiem – obraz Adama Gorczyńskiego (1805–1876) w naszym kościele

Malarstwo olejne przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem namalował w stylu Rafaela najprawdopodobniej Adam Gorczyński (1805–1876), malarz, pisarz (używał pseudonimu „Jadam z Zatora”) i poeta epoki polskiego romantyzmu, właściciel dóbr ziemskich w Brzeżnicy (okolice Wadowic), nazywany „Romantykiem z Brzeźnicy”.

Malarstwo studiował w Wiedniu i Krakowie, gdzie był uczniem pejzażysty Jana Nepomucena Głowackiego.  Gorczyński był autorem kilkuset obrazów w stylu polskiego romantyzmu, których ważną cechą, tak jak i jego twórczości literackiej, był patriotyczno-niepodległościowy charakter w kontekście sytuacji politycznej w rozbiorowej Polsce. Ukazywał życie społeczeństwa na tle rodzimego krajobrazu, polskich wsi i miast i ich zabytków przeszłości. Malował również obrazy o treści religijnej. Szereg jego malarstw i rysunków znajduje się w polskich muzeach, m.inn. w Muzeum Narodowym w Krakowie i na Wawelu.
Należy przypuszczać, że niepodpisany obraz Madonna z Dzieciątkiem  (73 x 96 cm) został namalowany w okresie szczytu twórczości malarskiej Gorczyńskiego w latach 50. XIX wieku. Obraz ten znajdował się w dworze Gorczyńskich w Brzeźnicy, skąd z powodu konfiskaty całego majątku przez Niemców zabrał go w roku 1943 ówczesny właściciel dóbr, Zygmunt Gorczyński (1881–1962), wnuk Adama, pułkownik Wojska Polskiego, a wcześniej major austriackiej kawalerii.
Zygmunt Gorczyński obraz ten przekazał parafii w Bolechowicach i umieścił następujący odręczny tekst na odwrocie płótna:
Kościołowi Parafialnemu w Bolechowicach ofiaruję pod opiekę obraz ten Matki Najświętszej, wielebnemu Księdzu Proboszczowi i Kanonikowi Jakóbowi Rayskiemu oddaję – Zygmunt Gorczyński, płk. WP. Brzeźnica 1943.

Obraz został wtedy zawieszony w zakrystii i bezpiecznie doczekał lat obecnych. Ostatnio malarstwo z ramą przeszły zabiegi konserwacyjne i obraz uzupełnił historyczne zabytki naszego kościoła.
Wiele ciekawych szczegółów można przeczytać w internetowej Wikipedii w haśle „Adam Gorczyński” –   https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Gorczyński . Dla przykładu, inskrypcja archaizowanego wiersza Adama Gorczyńskiego znajduje się niedaleko Bolechowic, na pobliskiej Skale Kmity w Zabierzowie i jest widoczna z drogi 774 (1100 metrów w kierunku Balic od głównej drogi 79).
                                                                                                                                (7 czerwca 2018)