Życzenia na Uroczystość Bożego Narodzenia

Maleńka Miłość w żłobie śpi

Maleńka miłość przy Matce Świętej
Dziś cała Ziemia i niebo lśni
Dla tej miłości maleńkiej

Wszystkim naszym drogim Parafianom życzymy

by nadchodzący czas radosnego świętowania przyniósł
spełnienie Bożych obietnic. Niech wypełni wszelką pustkę i niedostatek.
Oby szczególnie w tych dniach realizował się w Państwa sercach
najpiękniejszy plan Bożej Dzieciny, którego treścią i zasadą jest Miłość. Szczęść Boże.

Z serca życzą Duszpasterze, Siostry Zakonne i Służba Liturgiczna