780 lat Bolechowic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt poświęcenia tablicy pamiątkowej i miejsca pamięci.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

Wdzięczni Przodkom naszym za wielowiekowe trwanie tej naszej miejscowości, a także władzom lokalnym i samorządowym błogosławimy ten kamień ku wiecznej pamiątce dzisiejszego wydarzenia.

Boże, nasz Ojcze, pobłogosław + tym wszystkim, którzy tym wydarzeniem upamiętniają ośmiowiekowe trwanie Bolechowic. Niech to miejsce stanie się symbolem pamięci historycznej oraz pobudza wszystkich mieszkańców do troski o wspólną przyszłość. Niech prowadzi nas i kolejne pokolenia do modlitwy o jedność i pokój w naszej miejscowości oraz całej Ojczyźnie.

Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty wzywasz do siebie ludy ziemi. Oświeć je, aby w zamieszaniu naszego czasu rozpoznały to, co może im przynieść pokój. Wzbudź w nich szczere pragnienie porozumienia i jedności. Pomóż im przebaczać wzajemnie to zło, które sobie wyrządzały i wyrządzają. Prowadź wszystkie narody ziemi drogą miłości i szacunku. Usuń z ich serc wszystkie uczucia nienawiści i urazy. Błogosław, Boże, wysiłkom tych, którzy poświęcają się wielkiej sprawie. Niech przez owoc ich starań Twoje święte imię będzie błogosławione.

Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen