Komunikat dotyczący Cmentarza parafialnego

Na niektórych grobach pojawiły się na nowo oznaczenia z czarno-żółtej taśmy. Są to groby zaniedbane, zapomniane, zarośnięte, rozpadające się nagrobki lub połamane krzyże. Prosimy dysponentów tych grobów lub inne osoby z rodziny (o ile istnieją) o zgłoszenie się do końca roku do kancelarii parafialnej lub firmy Kruk celem wyjaśnienia tych spraw. W przypadkach pozostawionych bez wyjaśnienia, groby tak oznakowane będą w najbliższym czasie likwidowane.

 

Ks. Stanisław Kozieł
proboszcz