Radosnego Alleluja

Wielkanocny Poranek otwiera Dzień Światła, Mocy i Nadziei.

Niech Chrystus, Który jest naszym Zmartwychwstaniem i Życiem sprawi, abyśmy z Chrześcijańskim optymizmem i ufnością patrzyli na wszystkie wydarzenia życia osobistego, rodzinnego, na wszystko to co dzieje się w naszej Ojczyźnie i na świecie.

Niech codzienna modlitwa umacnia w nas wiarę, że „Pan prawdziwie Zmartwychwstał …”

Wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, radości, pokoju i nadziei płynącej z pustego Grobu. Życzą Duszpasterze