Kalendarium wizyty duszpasterskiej 2021/22

Kapłani odwiedzają rodziny tylko na wyraźne zaproszenie
(formularze można zabrać spod chóru).
Wypełnione zaproszenia składamy do skrzynki na ołtarzu Matki Bożej.